sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

XXXI Targi Sztuki Ludowej

XXXI Targi Sztuki Ludowej
"Pogranicze Kultur"

Prezentacje Gminy Jabłonka i Miasta Trstena na Rynku Głównym

    Umocnienie Partnerstwa poprzez podpisanie dokumentu o utworzeniu roboczych grup tematycznych pomiędzy Gminą Jabłonka i Miastem Trstena. Dokument podpisali Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak i Primator Miasta Trstena Jozef Dubiak w obecności Konsula Republiki Słowackiej Ivana  Horskiego oraz Radnych obu Rad a także głównego organizatora Dyrektora  Biura Fundacji Cepelia Józefa Spiszaka.
    Panie z Orawskiego Centrum Kultury prowadziły promocję Gminy Jabłonka na stoisku z materiałami reklamowymi natomiast orawskich twórców prezentowali na stoisku Magda i Marian Smreczakowie oraz Monika Tlałka. Orawską kulturę prezentował znakomity zespół Rombań z Chyżnego. Wielkie zainteresowanie widzów zyskały konkursy
    "Masło moje masło" oraz zawody Hajduków , które włączyły aktywnie publiczność w czynne uczestnictwo.