sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Bronisław Kubacka - Akt mianowania na stanowisko Podinspektora

18 września 2007 roku w Urzędzie Gminy Jabłonka odbyła się uroczystość,
 
 
podczas której pracownik Urzędu Gminy, Pan Bronisław Kubacka otrzymał z rąk Pana Wójta Antoniego Karlaka Akt mianowania na stanowisko Podinspektora ds. ewidencji składników majątkowych.

W tym roku mija czterdziesty czwarty rok pracy Pana Bronisława Kubacki, który już trzydzieści jeden lat  jest pracownikiem Urzędu Gminy Jabłonka.
    
Gratulujemy.