sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

16 września na Danielkach

16 września na Danielkach

jak co roku miało miejsce spotkanie pielgrzymów z całej Orawy oraz miłośników Orawy z całej Polski. W tym dniu tradycyjnie odbywa się odpust przy Piecie Matki Boskiej Bolesnej. 

Na Danielki, zwane przez niektórych dachem Orawy, 20 lat temu rozpoczął swoje pielgrzymowanie wraz z kolegami ks.prałat Stefan Joniak rodem z Jabłonki. Ten wielki patriota, zwany patriarchą Orawy, odprawił Mszę św. na 50- lecie swego kapłaństwa. Po śmierci ks. prałata opiekę duchową nad Danielkami przejął ks dziekan Bolesław Kołacz proboszcz Lipnicy Wielkiej oraz ks. Władysław Pilarczyk. Aktualnie tym świętym miejscem na Danielkach opiekuje się ks. Stanisław Krupa z Piekielnika  i ks. prałat  z Podwika Kazimierz Gunia. Na tegorocznym odpuście Mszy świętej przewodniczył ks. Stanisław Koziana, a homilię wygłosił proboszcz Podsarnia ks. Leszek Uroda. Składka odpustowa została przeznaczona na budowę kościoła w Podsarniu.