sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Kwiaty dla Nauczycieli!

Kwiaty dla Nauczycieli!

 

W przeddzień Dnia Edukacji Narodowej Wójt Gminy Jabłonka  Antoni Karlak spotkał się z nauczycielami oraz nauczycielami emerytami. Podczas spotkania Pan Wójt złożył wszystkim nauczycielom podziękowania za trud wychowania i nauczania naszych dzieci.

Młode pokolenia są zawsze nadzieją dla nas starszych. Jakie będą te nowe pokolenia to właśnie zależy głównie od Was, od Waszego zaangażowania. Wiem, że tego zaangażowania i poświęcenia Wam nie brakuje- mówił Wójt w swoim wystąpieniu. Świadczą o tym wyniki egzaminów, olimpiad, konkursów i zawodów. Wyrazem naszej wdzięczności za Wasz trud niech będą te kwiaty i gratulacje. W ten miły wieczór oprócz kwiatów,  Wójt Gminy, Wizytator pani Marzena Bąk i Pani dyrektor Maria Staszkiewicz  wręczali również nagrody pieniężne i dyplomy uzyskania stopnia awansu Nauczyciela Dyplomowanego wielu nauczycielom i dyrektorom szkół. Nauczycielski wieczór umilał zespół muzyczny i kabaret Truteń.