Orawski Opłatek

oplatek 2017Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak, Dziekan Dekanatu Orawskiego Proboszcz Parafii Przemienienia Pańskiego w Jabłonce ks. Kazimierz Czepiel, Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka Eugeniusz Moniak serdecznie zapraszają na Orawski Opłatek w dniu 21 grudnia 2017r. godz. 18:00 w Centrum Kultury Górnej Orawy w Jabłonce.

Program:
- Koncert kolęd:
  Gabriela Grzybacz, Katarzyna Waberska, Zuzanna Garbaruk
- Zaproszenie do stołu wigilijnego.
- Światło betlejemskie.
- Wręczenie statuetki „Człowiek człowiekowi”.
- Modlitwa i poświęcenie opłatków.
- Życzenia świąteczne.