sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich w Jabłonce

IMG 4792thW Jabłonce 16 grudnia 2017 roku w Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich wspólnie z Gminą Jabłonka zorganizowało uroczyste wręczenie Laurów Babiogórskich, połączone z dorocznym spotkaniem opłatkowym. Laurami Babiogórskimi honorowane są osoby fizyczne i prawne za szczególne osiągnięcia dla rozwoju i promocji obszaru Stowarzyszenia w dziedzinach: gospodarki, kultury, w tym w szczególności: ratowania, ochrony, dokumentowania i pomnażania dziedzictwa przeszłości, współpracy, turystyki, ochrony środowiska, oświaty i sportu oraz rozwoju i ubogacania działalności organizacji.

Spotkanie uroczyście otworzył  Przewodniczący - StarszyGazda - Marek Listwan oraz Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak. Wspólnąmodlitwę poprowadził ksiądz wikary Rafał Kuchniak, a następniepoświęcił opłatki. Po życzeniach świątecznych z kolędą do gości przybyli kolędnicy z zespołu Koliba z Orawki. Życzenia świąteczne od Zarządu Stowarzyszenia złożył Starszy Gazda Marek Listwan, który dokonałrównież podsumowania działalności SGB w 2017 roku.

Spotkania opłatkowe to tradycyjnie okazja do nagradzania najbardziej zasłużonych za całoroczną pracę. Każda gmina ma możliwość zgłoszenia kandydatury wraz z uzasadnieniem osoby lub organizacji pozarządowej, która swoją pracą w środowisku zasłużyła na wyróżnienie „Laurem
Babiogórskim”.