sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Nowy sprzęt dla jednostek OSP

IMG 5325thJednostki OSP  z terenu Gminy Jabłonka wzbogaciły się o  nowy sprzęt ratowniczy. Sprzęt została zakupiony dzięki dofinansowaniu z programu Ministerstwa Sprawiedliwości z Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (program I Priorytet IIIB).

W ramach realizacji wniosku zakupionych zostało 7 toreb ratowniczych PSP R1 dla każdej z jednostek, 5 pilarek ratunkowych  oraz 5 najaśnic, które otrzymały jednostki z Chyżnego, Lipnicy Małej, Zubrzycy Dolnej, Orawki oraz Podwilka. Natomiast jednostka z Jabłonki  doposażona została w zestaw hydrauliczny, a OSP Zubrzyca Górna otrzymała uniwersalne narzędzia hydrauliczne składające się z wyważacza do drzwi,  przecinaka do pedałów oraz podpory stabilizujące.

Sprzęt został przekazany jednostkom OSP przez wójta gminy Jabłonka Antoniego Karlaka oraz Posła na Sejm RP Edwarda Siarkę. W uroczystości brali udział również Zastępca wójta gminy Jabłonka – Bolesław Wójcik, Sekretarz gminy Artur Górka, Skarbnik Danuta Sarniak, Komendant Gminny ZOSP RP Jan Kuczkowicz oraz Prezes Gminny ZOSP RP Andrzej Buroń.