sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Wydawanie zezwolenia na lokalizacje zjazdu, urządzeń obcych oraz wszelkie prace w pasie drogowym

Wydawanie zezwolenia na lokalizacje zjazdu, urządzeń obcych oraz wszelkie prace w pasie drogowym

Wniosek o wydanie zezwolenia na budowę/przebudowę istniejącego wjazdu/zjazdu z drogi publicznej (gminnej)  Wniosek (.doc)
 
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wniosek (.doc)

 
wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie odcinka pasa drogowego, naliczenia opłaty (roczna)za umieszczenie urządzenia (należy złożyć Zarządcy Drogi z co najmniej 1-miesięcznym wyprzedzeniem) Wniosek (.doc)