sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Ostrzeżenie przed burzami - czytaj więcej...

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipnica Mała-osiedle Tomczaki”

logo fundusze

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie ’’

 

Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipnica Mała-osiedle Tomczaki” mająca na celu budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipnica Mała- osiedle Tomczaki, wraz z przepompownią, kablem elektrycznym. Przewidziano podłączenie do kanalizacji 6 budynków współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania  

,,Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Wartość realizowanej operacji: 523 273,34 zł

Wartość uzyskanego dofinansowania: 265 224,00 zł