sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Ostrzeżenie przed burzami - czytaj więcej...

Dotację na realizację zadania remont drogi gminnej 360670 K Jabłonka – Szałas – Bory w miejscowości Jabłonka w km od 0+000 do 0+900.

|

flaga godlo

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr MF/FGM5.4143.3.48.2020.MF.4662 z dnia 21 października 2020 roku Gmina Jabłonka realizuje zadanie pod nazwą:

Remont drogi gminnej 360670 K Jabłonka – Szałas – Bory w miejscowości Jabłonka w km od 0+000 do 0+900.

Dotację na realizację zadania gmina otrzymała ze środków  rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie usuwania  skutków  klęsk żywiołowych  - intensywne opady atmosferyczne z 2020 roku.

Finansowanie inwestycji.

Dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie usuwania  skutków  klęsk żywiołowych w wysokości   405 005,00 zł

Wkład własny jednostki samorządu terytorialnego w wysokości  101 251.93 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 506 256,93 zł