sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Ostrzeżenie przed burzami - czytaj więcej...

,,Przebudowa dróg gminnych w celu poprawy infrastruktury zaplecza turystycznego - ul. Pogranicza, ul. Łąkowa, ul. Długa, ul. Galasowa w miejscowości Jabłonka”

Całkowita wartość inwestycji wynosi: 4 360 180,98 zł

Dofinansowanie pochodzi ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w kwocie: 4 090 000,00 zł
Zakres prac przewiduje przebudowę nawierzchni asfaltowej i nawierzchni tłuczniowej. Inwestycja ta w znaczący sposób przyczyni się do rozwoju turystyki, dodatkowym efektem będzie wzrost liczby turystów i odwiedzających miejscowość Jabłonka. Zadanie to planowane jest do realizacji w latach 2022-2023.

tablica scieżki