sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Ostrzeżenie przed burzami - czytaj więcej...

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy

placowki oswiatowe ukr

Wójt Gminy Jabłonka informuje, że dzieci w wieku szkolnym przybywające z Ukrainy na teren naszej gminy będą mogły kontynuować edukacje. Obecnie trwają prace nad stworzeniem oddziałów do prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w celu zapewnienia kształcenia.

Oddziały przygotowawcze w grupie przedszkolnej, klasach I – III, IV – VI i VII – VIII odbywać się będą w budynku Orawskiej Samorządowej Szkoły Muzycznej i organizacyjnie podlegać będą Gminnemu Przedszkolu Samorządowemu w Jabłonce oraz Szkole Podstawowej Nr 1 w Jabłonce.

Zapisy do szkół podstawowych oraz przedszkola dzieci z Ukrainy przebywających na terenie gminy Jabłonka będą prowadzone w dniach 15-18 marca 2022 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Jabłonce w godzinach pracy szkoły. Rodzic lub inny opiekun dziecka proszony jest o zabranie ze sobą dokumentacji (świadectwo szkolne, paszport lub dowód osobisty), jeśli taką posiada.

Szczegółowych informacji udziela Centrum Usług Wspólnych w Jabłonce.