sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego odbęda się 23.05.2024r. (czwartek) o godz. 17:00 na sali widowiskowej w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce. +++ Ostrzeżenie przed burzami - czytaj więcej... +++ Ostrzeżenie przed gwałtownym wzrostem stanu wód - czytaj więcej...

Uzyskaj numer PESEL oraz profil zaufany – usługa dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

pesel ukr 1

pesel ukr 2

Od środy (16 marca) obywatele Ukrainy, którzy po 24 lutego przybyli do Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi na terytorium tego państwa, będą mogli złożyć wnioski o nadanie numeru PESEL w dowolnym urzędzie gminy.

Na terenie Gminy Jabłonka wniosek o nadanie numeru PESEL można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Jabłonka, ul. 3-go Maja 1 - Ewidencja Ludności pok. nr 9 (parter).

Jak składa się wniosek o nadanie numery PESEL

- Przy składaniu wniosku o nadanie numeru PESEL obywatele Ukrainy i członkowie ich rodzin są zobowiązani dołączyć fotografię.
- Podczas składania wniosku od osoby, której dotyczy wniosek, pobierane będą również odciski palców. Nie dotyczy to dzieci do lat 12.
- Papierowy wniosek składa się osobiście.
- Wniosek jest bezpłatny.
- Wniosek wypełnia osoba, która ubiega się o PESEL albo urzędnik na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę.
- Należy mieć ze sobą dokument, na podstawie którego przekroczyły granicę (paszport biometryczny, ukraiński paszport wewnętrzny, Kartę Polaka, akt urodzenia w przypadku dzieci).

Do wniosku o nadanie numeru PESEL musi być dołączona kopia dokumentu, na podstawie którego zostanie ustalona tożsamość wnioskującego. Aby przyspieszyć procedury, osoby mające taką możliwość mogą przy składaniu wniosku wraz z oryginałem przedstawić kserokopię dokumentu tożsamości.

Składając wniosek warto podać swój adres mailowy i numer telefonu oraz wyrazić zgodę na założenie profilu zaufanego. Profil ułatwia załatwianie różnych formalności przez Internet (np. wniosek o świadczenia pieniężne).

Jak wyrobić numer PESEL dla dziecka

- Za dziecko wniosek może złożyć jego rodzic, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca nad nim faktyczną pieczę.
- Od osób, które skończyły 12. rok życia, będą pobierane odciski palców.
- Do nadania numeru PESEL potrzebne są też fotografie.

PESEL nadany przed 16 marca

Osoby, którym został już nadany numer PESEL (bez fotografii i pobierania odcisków palców), będą musiały ponownie zgłosić się do urzędu i dostarczyć fotografie oraz zostawić odcisków palców. Zgodnie z ustawą jest to niezbędne, by mogły korzystać z rozwiązań pomocowych przewidzianych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy.

Co to jest profil zaufany

Profil zaufany – cyfrowe narzędzie, które umożliwia załatwianie spraw urzędowych online, bez wychodzenia z domu. W Internecie pełni tę samą funkcję, co dokument tożsamości.

Chcesz załatwiać sprawy urzędowe online? Potrzebujesz profilu zaufanego. To bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwiać, określone sprawy urzędowe online, w serwisach administracji publicznej, bez wychodzenia z domu (m.in. ePUAP, CEIDG, ZUS, Urząd Skarbowy oraz urzędy gmin, powiatów, województw i centralnej administracji rządowej).

Pozwala na podpisanie dokumentu elektronicznego podpisem, który jest równoważny prawnie
z podpisem własnoręcznym (tylko wobec podmiotów publicznych).

Jeżeli we wniosku zaznaczysz, że chcesz potwierdzić profil zaufany:

- na numer telefonu komórkowego podany we wniosku przyjdzie wiadomość SMS z jednorazowym kodem. Kod podaj urzędnikowi.
- na podany we wniosku adres e-mail przyjdzie jednorazowy kod, który możesz, ale nie musisz podać urzędnikowi (jeżeli nie możesz odebrać tego kodu, to urzędnik i tak potwierdzi twój profil zaufany).
- Otrzymasz wydruk potwierdzenia utworzenia profilu zaufanego.
- urzędnik poprosi cię o podpisanie zobowiązania, że nie udostępnisz swojego profilu zaufanego innej osobie (na drugim egzemplarzu wydruku).

Kiedy twój profil zaufany będzie gotowy, otrzymasz dodatkowe informacje:

- na podany we wniosku adres e-mail, w kolejnej wiadomości, otrzymasz nazwę użytkownika (login) oraz potwierdzenie, że twój profil zaufany jest gotowy.
- na numer telefonu komórkowego podany we wniosku otrzymasz kolejną wiadomość SMSM z jednorazowym hasłem do aktywacji profilu zaufanego (nie musisz aktywować profilu zaufanego od razu).

Szczegółowe informacje w sprawie uzyskania numeru PESEL oraz profilu zaufanego znajdują się pod linkiem https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-oraz-profil-zaufany--usluga-dla-obywateli-ukrainy

Wzór wniosku w języku ukraińskim

Wzór wniosku w języku rosyjskim

 

Źródło: https://www.gov.pl