sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Pierwsze posiedzenia obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego odbęda się 23.05.2024r. (czwartek) o godz. 17:00 na sali widowiskowej w Orawskim Centrum Kultury w Jabłonce. +++ Ostrzeżenie przed burzami - czytaj więcej... +++ Ostrzeżenie przed gwałtownym wzrostem stanu wód - czytaj więcej...

Informacje dotyczące szczepień i znakowania zwierząt towarzyszących z Ukrainy

W związku z ogłoszeniem stanu wojennego na terytorium Ukrainy i rozpoczętymi działaniami militarnymi informujemy, że zgodnie z decyzją kierownictwa Głównego Inspektoratu Weterynarii, w porozumieniu z kierownictwem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz z Krajową Administracja Skarbową, zmienione zostały procedury dotyczące wjazdu podróżnych z terenu Ukrainy ze zwierzętami towarzyszącymi przemieszczanymi w celach niehandlowych Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Targu informuje, że szczepienia i oznakowanie zwierząt towarzyszących z Ukrainy wykonywane są w lecznicach lekarsko - weterynaryjnych na terenie powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego.

Bezpłatne szczepienie i oznakowanie zwierząt towarzyszących, o których mowa w tymczasowej procedurze Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie postępowania ze zwierzętami towarzyszącymi podróżnym wyjeżdżającym z Ukrainy do UE przez polską granicę zewnętrzną w trakcie trwania konfliktu militarnego, będzie wykonywane w Przychodni Weterynaryjnej lek.wet. Krzysztof Pławecki, 34-700 Rabka-Zdrój ul. Kilińskiego 48 oraz w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Nowym Targu 34-400 Nowy Targ, Oś. Bereki 19.

Jednocześnie, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Targu w załączeniu przesyła ulotki zawierające informacje dla osób przemieszczających się z Ukrainy ze zwierzętami towarzyszącymi psy/koty/fetki z prośbą o ich rozpowszechnianie oraz wzór wniosku o pozwolenie na przemieszczenie zwierzęcia towarzyszącego na teren UE lub tranzyt przez państwo członkowskie. Wniosek należy złożyć w tut. Inspektoracie w celu uzyskania pozwolenia na przemieszczenie zwierzęcia towarzyszącego na teren Unii Europejskiej - Polski które będzie dowodem legalnego przekroczenia granicy ze zwierzęciem towarzyszącym do miejsca docelowego. (Przy składaniu wniosku konieczna jest obecność właściciela oraz zwierzęcia, którego sprawa dotyczy)

Procedura, o której mowa na wstępie, jest dostępna na stronie Głównego Lekarza Weterynarii pod adresem: https://www.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/Tymczasowa-proceduraprzemieszczania-zwierzat-towarzyszacych-z-terytorium-Ukrainy-na-teren-Polskiprzez-osoby-nie-posiadajace-kompletu-dokumentow-weterynaryjnych-dla-psowkotow-i-fretek/idn:%201999

 

Filename Size
An Adobe Acrobat file WNIOSEK_O_POZWOLENIE_PL_EN_UA 169,02 KB
An Adobe Acrobat file pismo_przewodnie_PIW.SK.013.1.22.2022 1,15 MB
An Adobe Acrobat file ulotka_EN 137,5 KB
An Adobe Acrobat file ulotka_EN-UA 223,85 KB
An Adobe Acrobat file ulotka_PL 143,16 KB
An Adobe Acrobat file ulotka_PL-UA 229,14 KB
An Adobe Acrobat file ulotka_UA 129,85 KB