sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Ostrzeżenie przed upałami i burzami - czytaj więcej...

Informacja dotycząca świadczenia pieniężnego dla mieszkańców Gminy Jabłonka, którzy zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom z Ukrainy

Komunikat ua

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2023 r. osobom fizycznym z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przysługuje świadczenie w kwocie 40 zł dziennie na osobę.

2. Wnioski będą przyjmowane w każdy poniedziałek począwszy od dnia 28. 03. 2022r., w godzinach od 8:00 – 16:00 w holu Orawskiego Centrum Kultury w Jabłonce, gdzie również będzie można uzyskać potrzebne informacje.

Pliki do pobrania:

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy

Karta osoby przyjętej do zakwaterowania

Potwierdzenie pobytu / ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРОЖИВАННЯ

3. W razie pytań dotyczących procedury składania przedmiotowego wniosku, szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 18 26 111 45