sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Ostrzeżenie przed burzami - czytaj więcej...

Orawskie Kolędowanie

koledowanie 2022Tradycyjnie jak co roku delegacja z gminy Jabłonka na czele z Wójtem Gminy Jabłonka Panem Antonim Karlakiem i zespołem „Małolipnicanie” kolędowała w Królewskim Mieście Krakowie.

Kolęda w poniedziałkowe przedpołudnie rozpoczęła się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim, gdzie została ciepło przyjęta przez Wojewodę Małopolskiego Pana Łukasza Kmitę. Kolędnicy gościli ponadto w Wydziale Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa. Orawskie dzieci życzyły wszystkim zdrowia, szczęścia oraz pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku, aby się wszystkim darzyło i żyło w zgodzie i pokoju.

Następnie delegacja odwiedziła Oddział Okręgowy Narodowego Banku w Krakowie, gdzie została przyjęta przez Panią Dyrektor Katarzynę Basiak Gała. Spotkanie upłynęło w życzliwej, rodzinnej atmosferze.
Kolędnicy zawędrowali również do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, gdzie zostali przyjęci przez Wicemarszałków Pana Łukasza Smółkę i Pana Józefa Gawrona, na których ręce przekazano życzenia dla Marszałka Pana Witolda Kozłowskiego.

Zespół kolędami i orawskimi pastorałkami wprowadził wszystkich w wyjątkowy, świąteczny nastrój.

Wójt Gminy Jabłonka życzył wszystkim zdrowia i pomyślności w Nowym Roku oraz Świąt wypełnionych czasem pełnym spokoju, bez trosk i zmartwień.

foto. Jan Ciepliński