sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Witamy na stronie Gminy Jabłonka +++ Ostrzeżenie przed silnym mrozem - czytaj więcej...

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w Gminie Jabłonka


Jednym z zadań gminy realizowanych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest opracowywanie i realizacja programu ochrony ofiar przemocy w rodzinie, utworzenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prowadzenie punktu informacji i wsparcia.

Co to jest przemoc w rodzinie?

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób, w szczególności narażające je na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność – w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.
 
Kto może być ofiarą przemocy w rodzinie?

- współmałżonkowie
- partnerzy w związkach nieformalnych
- dzieci
- osoby starsze
- osoby niepełnosprawne

Najczęstsze formy przemocy w rodzinie to:


przemoc fizyczna:
bicie, popychanie, kopanie, duszenie, bicie przedmiotami, parzenie, policzkowanie…

przemoc psychiczna:
wyśmiewanie, szydzenie, lżenie, karanie przez odmowę uczuć, okazywanie braku szacunku, poddawanie stałej krytyce, kontrolowanie i ograniczenie kontaktu z bliskimi…

przemoc seksualna:
wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, demonstrowanie zazdrości…

Pamiętaj!!!

Jeżeli doznajesz takich zachowań powiadom:
- Policję 997 lub 112
- Prokuraturę.

Albo też możesz zwrócić się o pomoc do:
- ośrodka pomocy społecznej,
- powiatowego centrum pomocy rodzinie,
- ośrodka interwencji kryzysowej,
- ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
- specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
- gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.

Pamiętaj!!!

Przemoc w rodzinie jest przestępstwem ściganym przez prawo i podlega karze. Nikt nie zasługuje na bicie, krzywdzenie, maltretowanie – nic nie usprawiedliwia zachowań sprawcy. Przemoc w rodzinie występuje we wszystkich grupach społecznych, niezależnie od poziomu wykształcenia czy sytuacji materialnej. Przemoc w rodzinie rzadko bywa jednorazowym incydentem – jeżeli nie zostanie podjęte stanowcze działanie wobec sprawcy, przemoc się powtórzy.

Pamiętaj!!!

 

Osoba pokrzywdzona jest zazwyczaj przestraszona i zagubiona. Przekonaj ją i pomóż znaleźć drogę do życia bez przemocy.

Jeśli jesteś świadkiem przemocy w rodzinie. Zauważyłeś, że w Twoim otoczeniu dochodzi do przemocy w rodzinie, na przykład często słyszysz awantury rodzinne, widzisz, że jakieś osoby noszą ślady pobicia, obserwujesz niedostateczną troskę o osoby starsze, niepełnosprawne – zareaguj!!!

Powiadom służby zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie lub porozmawiaj z osobą, która doznaje przemocy i przekonaj ją, że ma prawo szukać pomocy.

Nie czekaj – nie wstydź  się – szukaj pomocy – możesz ją uzyskać!

Zgłoś się do nas – osobiście lub telefonicznie.


Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie


Czynny:
 
poniedziałki od 14:00 do 16:00
 
Poradnictwo socjalne - codziennie w godzinach pracy Ośrodka.
 
Poradnictwo prawne i psychologiczne - po wcześniejszym umówieniu się na rozmowę (z pracownikiem socjalnym lub pod numerem telefonu 785855003 lub 18 2611151)
 
Ogólnopolskie Pogotowie dla ofiar przemocy "Niebieska linia" - 801 120 002
 

Zapewniamy Anonimowość !!!