sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonka

Uwaga:

Rysunek planu obejmuje:
- legendę (sekcja 01),
- 29 sekcji mapowych (sekcje od 02 do 30),
- wyrys ze studium (sekcja 31).

Podział na poszczególne sekcje przedstawia rysunek “SEKCJA_00_UKŁAD_SEKCJI”.

Filename Size
An Adobe Acrobat file 00_Gm_Jabl_projekt_planu_tekst 484,07 KB
An image file 0_SEKCJA 00 - UKLAD SEKCJI 369,61 KB
An image file 0_SEKCJA_01_LEGENDA 1,58 MB
An image file 0_SEKCJA_02 11,2 MB
An image file 0_SEKCJA_03 8,14 MB
An image file 0_SEKCJA_04 16,17 MB
An image file 0_SEKCJA_05 20,71 MB
An image file 0_SEKCJA_06 18,65 MB
An image file 0_SEKCJA_07 40,44 MB
An image file 0_SEKCJA_08 19 MB
An image file 0_SEKCJA_09 11,43 MB
An image file 0_SEKCJA_10 25,28 MB
An image file 0_SEKCJA_11 39,14 MB
An image file 0_SEKCJA_12 35 MB
An image file 0_SEKCJA_13 21,12 MB
An image file 0_SEKCJA_14 11,74 MB
An image file 0_SEKCJA_15 40,55 MB
An image file 0_SEKCJA_16 33,08 MB
An image file 0_SEKCJA_17 14,07 MB
An image file 0_SEKCJA_18 29,7 MB
An image file 0_SEKCJA_19 25,88 MB
An image file 0_SEKCJA_20 11,8 MB
An image file 0_SEKCJA_21 15,03 MB
An image file 0_SEKCJA_22 21,62 MB
An image file 0_SEKCJA_23 9,72 MB
An image file 0_SEKCJA_24 25,4 MB
An image file 0_SEKCJA_25 18,82 MB
An image file 0_SEKCJA_26 15,09 MB
An image file 0_SEKCJA_27 20,23 MB
An image file 0_SEKCJA_28 27,11 MB
An image file 0_SEKCJA_29 10,28 MB
An image file 0_SEKCJA_30 4,99 MB
An image file 0_SEKCJA_31_WYRYS_ZE_STUDIUM 23,2 MB
A compressed ZIP file 1_Rysunek_planu_wersja_PDF 213,06 MB
An Adobe Acrobat file 2_Gm_Jabl_projekt_planu_Zal_Nr 4_GEZ 587,9 KB
An Adobe Acrobat file Gm_Jabl_projekt_planu_uzasadnienie 139,55 KB
A compressed ZIP file Prognoza_Oddz_na_Srodowisko 104,68 MB
An Adobe Acrobat file Rozstrzygniecia_wnioskow_MPZP 427 KB