sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Dotacje i Projekty

Gmina Jabłonka pozyskała 19 700,00 zł na wycieczki szkolne w 2021 roku, jako pomoc finansową Gminie na realizację w 2021 roku projektu pn. „Odkrywam Małopolskę” w ramach programu wsparcia turystyki szkolnej

Malopolska

Gmina Jabłonka pozyskała 19 700,00 zł na wycieczki szkolne w 2021 roku, jako pomoc finansową Gminie na realizację w 2021 roku projektu pn. „Odkrywam Małopolskę” w ramach programu wsparcia turystyki szkolnej

Dofinansowanie pochodzi z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Całkowity koszt projektu to 28 943,02 zł. Kwota wkładu finansowego rodziców wynosi 9 243,02 zł.

Projekt zakłada realizację wycieczek przez szkoły podstawowe, których organem prowadzącym jest gmina Jabłonka w okresie od 6 października br. do 30 listopada br. Zgodnie z zaleceniem zwrócono uwagę na to, żeby wycieczki miały charakter interdyscyplinarny i zawierały elementy wiedzy z kilku przedmiotów.

W projekcie biorą udział następujące szkoły:

  • Szkoła Podstawowa im. Jana Sczechowicza w Orawce
  • Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Podwilku
  • Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ks. Jana Góralika w Podwilku
  • Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lipnicy Małej
  • Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lipnicy Małej

Wycieczki są organizowane do różnych miejsc. Dzieci zwiedza m.in.:

  1. Kraków (Opactwo Benedyktynów w Tyńcu, Zoo, Kopiec Piłsudskiego)
  2. Ojcowski Park Narodowy
  3. Oświęcim, Wadowice, Jezioro Mucharskie
  4. Zakopane

Projekt stanowi element wsparcia odbudowy rynku turystyki szkolnej osłabionego w wyniku pandemii Covid-19 poprzez stymulację popytu na turystykę zorganizowaną dla dzieci i młodzieży. Dzięki projektowi „Odkrywam Małopolskę” dzieci i młodzież ze szkół podstawowych mogą wziąć udział w wycieczkach, podczas których poznają wspaniałe dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze regionu. Organizowane są za pośrednictwem biur turystycznych.

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.