sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Dotacje i Projekty

,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”

czy

W ramach  realizacji ,, Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” –Priorytet 3 Gmina Jabłonka otrzymała dotację celową w wysokości  9 500,00 zł  na zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych, na realizację działań promujących czytelnictwo oraz na zakup nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych.

Wykaz szkół, którym zostało udzielone wsparcie finansowe w 2021 r.:

Lp.

Nazwa szkoły

Kwota wkładu własnego

Kwota wsparcia finansowego

Koszt całkowity

1.

Szkoła Podstawowa Jabłonka-Bory

625,00 zł

2 500,00 zł

3 125,00 zł

2.

Szkoła Podstawowa w Chyżnem

750,00 zł

3 000,00 zł

3 750,00 zł

3.

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Zubrzycy Górnej

1 000,00 zł

4 000,00 zł

5 000,00 zł

RAZEM: 

2 375,00 zł

9 500,00 zł

11 875,00 zł

nprcz