sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Dotacje i Projekty

Dofinansowanie wycieczek dla uczniów szkół podstawowych z Gminy Jabłonka w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”

Poznaj Polske Baner

Gmina Jabłonka otrzymała dofinansowanie w wysokości 176 332,00 zł w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – edycja 2021 na realizację wycieczek szkolnych jedno, dwu, trzydniowych dla uczniów klas I-III i IV-VIII szkół podstawowych. Całkowita wartość projektu wynosi 272 416,00 zł w tym wkład własny 96 084,00 zł., który został zapewniony z wpłat rodziców. Ze środków pochodzących z dotacji mogą być finansowane: koszty przejazdu, bilety wstępu, usługa przewodnicka, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie uczestników wyjazdu. Wycieczki odbędą się w listopadzie i grudniu bieżącego roku, uczniowie zwiedzą punkty edukacyjne wskazane do wyboru przez Ministra Edukacji i Nauki.

Szkoły, które otrzymały dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia ,,Poznaj Polskę”:

 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Jabłonce
 2. Szkoła Podstawowa Jabłonka-Bory
 3. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lipnicy Małej
 4. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Lipnicy Małej
 5. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lipnicy Małej
 6. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej
 7. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Zubrzycy Górnej
 8. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Kazimierza Wielkiego w Zubrzycy Górnej
 9. Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Zubrzycy Dolnej
 10. Szkoła Podstawowa w Chyżnem
 11. Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Sczechowicza w Orawce
 12. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej w Podwilku
 13. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. ks. Jana Góralika w Podwilku

Głównym celem przedsięwzięcia ,,Poznaj Polskę” jest wsparcie organów prowadzących szkoły w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży, poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Poznaj PolskeTablica