sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Dotacje i Projekty

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w Gminie Jabłonka - edycja 2022

npc 2022 1Gmina Jabłonka  w 2022 r. w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”- Priorytet 3 otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji celowej     w łącznej wysokości 19 000,00 zł na dofinansowanie bibliotek szkolnych oraz placówek wychowania przedszkolnego na zakup książek będących nowościami wydawniczymi, zakupu nowych elementów wyposażenia, a także na realizację działań promujących czytelnictwo.

Celem programu jest wspieranie organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Wykaz szkół i przedszkoli, którym udzielono wsparcia w ramach ,,Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” - Priorytet 3:

 

L.p

Nazwa szkoły

Kwota wkładu własnego

Kwota wsparcia finansowego

Koszt całkowity

1.

Gminne Przedszkole Samorządowe      w Jabłonce

1 000,00 zł

3 000,00 zł

4 000,00 zł

2.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Zubrzycy Górnej

1 000,00 zł

4 000,00 zł

5 000,00 zł

3.

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Zubrzycy Górnej

3 000,00 zł

12 000,00 zł

15 000,00 zł

RAZEM:

5 000,00 zł

19 000,00 zł

24 000,00 zł

 nprcz 1