sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

XXVI Przegląd Orkiestr Dętych na Orawie

XXVI  Przegląd Orkiestr Dętych na Orawie

XXVI Przegląd Orkiestr Dętych na Orawie rozpoczął się uroczystym przemarszem orkiestr spod Urzędu Gminy w Jabłonce na stadion. Na początku Przeglądu Orkiestr odegrano hymn państwowy, by uczcić Święto Narodowe Trzeciego Maja.

Później głos zabrał Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak, mówił o rocznicy uchwalenia konstytucji 3-go Maja, o Święcie Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski oraz w związku ze świętem patrona strażaków św. Florina złożył życzenia i podziękowania wszystkim strażakom, którzy licznie uczestniczyli w uroczystości. Następnie głos zabrał Juraj Bernaták - Primator miasta Trstena, pani Poseł na Sejm RP Anna Paluch oraz Wójt Gminy Lipnica Wielka Bogusław Jazowski. Na scenę zaproszono również Zarząd OSP Gminy Jabłonka, w imieniu wszystkich strażaków zabrał głos Prezes Zarządu Powiatowego Jan Kuczkowicz również podziękował strażakom za prace oraz wójtowi za współprace i wsparcie finansowe dla straży.

W czasie przeglądu prezentowały się orkiestry dęte z Lipnicy Małej, Jabłonki i Lipnicy Wielkiej. Później gościnnie zagrała Orkiestra ze Skomielnej Czarnej i Bogdanówki. Na scenie zaprezentowały się również Orkiestry ze Słowacji: z Trsteny, Twardoszyna i Żyliny.

Jak co roku wręczono również nagrody w konkursie „Na najpiękniejszy orawski moj". Komisja oceniała orawskie moje zgodnie z regulaminem, zwracając szczególną uwagę na poprawne osadzenie, wykorowanie, estetykę, otoczenie moja. Nagrodzonym dyplomy wręczył Wójt Gminy Antoni Karlak.

W tym roku komisja w składzie: Robert Kowalczyk - Dyrektor Orawskiego Centrum Kultury, Maria Łaciak - Dyrektor Orawskiej Biblioteki Publicznej i Jadwiga Pilch- Muzeum Orawskiego Parku Etnograficznego przyznała następujące miejsca:

I  miejsce:

1. Seweryn Zahora- Jabłonka „Górzanie”
2. Paweł Gwiżdż- Lipnica Mała.
3. Wojciech Sandrzyk i Szymon Pilch- Jabłonka Kaniowski Dzioł.

II miejsce:

1. Paweł Wojtyczek - Lipnica Mała.
2. Zespół Małolipnicanie- Polana Polenica Lipnica Mała.
3. Bogdan Gjondła - Jabłonka Wyrtelowski Dzioł.

III miejsce:

1. Andrzej Gwiżdż- Lipnica Mała.
2. Mariusz Wierzbiak - Lipnica Mała.
3. Rafał Chraca- Jabłonka Bory.
 
fot. Jan Ciepliński