sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

X Międzyprzedszkolny Przegląd Recytatorów i Gawędziarzy im. Emila Kowalczyka w Jabłonce

X Międzyprzedszkolny Przegląd Recytatorów i Gawędziarzy im. Emila Kowalczyka w Jabłonce

W Orawskim Centrum Kultury we wtorek 28.04.2015 odbył się X Międzyprzedszkolny Przegląd Recytatorów i Gawędziarzy im. Emila Kowalczyka w Jabłonce. Głównym organizatorem  było Gminne Przedszkole w Jabłonce, Dyrekcja i Rada Rodziców. Dzieci z przedszkoli w Jabłonce, Podwilka, Rokicin, Spytkowic i Raby Wyżnej recytowały gwarowe teksty poetów z Orawy, Spisza i Podhala.

Na początku głos zabrał Wójt Gminy Jabłonka Antoni Karlak, przywitał wszystkie dzieci, podziękował Pani Dyrektor Teresie Wójciak-Trybule za cenną inicjatywę, mówiąc o potrzebie pielęgnowania wśród dzieci mowy ojców. Wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy i upominki.