sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Zubrzyca Górna w krajowym systemie ratowniczo – gaśniczym

Zubrzyca Górna w krajowym systemie ratowniczo – gaśniczym

 Z dniem 04 maja 2015 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Zubrzycy Górnej została włączona do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego.

W dniu 20 lutego 2015 r. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu mł. bryg. Mariusz Łaciak zawarł porozumienie na czas określony do dnia 31 grudnia 2019 r. z Urzędem Gminy Jabłonka reprezentowanym przez Wójta Gminy Antoniego Karlaka oraz z Ochotniczą Strażą Pożarną w Zubrzycy Górnej reprezentowaną przez Prezesa Zarządu OSP dh Stanisława Chmurę i Naczelnika OSP dh Piotra Kowalika dotyczące włączenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Zubrzycy Górnej do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego.

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Gminy Jabłonka Komendant Powiatowy PSP w Nowym Targu mł. bryg. Mariusz Łaciak wręczył decyzję Wójtowi Gminy Antoniemu Karlakowi i Naczelnikowi OSP w Zubrzycy Górnej dh Piotrowi Kowalikowi. Uroczyste włączenie jednostki nastąpi w październiku 2015 r. w jej siedzibie w Zubrzycy Górnej.