Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Jabłonka

IMG 8339thW dniu 22 listopada 2018 r. w Centrum Kultury Górnej Orawy w Jabłonce odbyła się Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Jabłonka. Pierwszą Sesję Rady Gminy nowej kadencji otworzył Radny Senior Eugeniusz Paściak. Po otrzymaniu zaświadczenia potwierdzającego wybór Radni złożyli uroczyste ślubowanie. W dalszej kolejności Radni przystąpili do wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Jabłonka, składu Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz stałych komisji Rady Gminy.

Na Przewodniczącego Rady Gminy Jabłonka został wybrany Eugeniusz Moniak. Wiceprzewodniczącą Rady Gminy została Wilma Zubrzycka. Następnie wybrano członków Komisji Rewizyjnej, której Przewodniczącym został Józef Pakos oraz członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, której Przewodniczącym został Józef Jasiurka. Powołano dwie stałe komisje: Komisję Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej, której Przewodniczącą została Grażyna Karlak oraz Komisję Rozwoju Gospodarczego i Finansów, której pracami będzie kierował Jan Głusiak.

fot. Łukasz Sowiński