sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Składy Komisji Rady Gminy Jabłonka Kadencja 2018-2023

SKŁADY KOMISJI RADY GMINY JABŁONKA
KADENCJA 2018 – 2023

                                                            

KOMISJA REWIZYJNA

1. Józef  Pakos – przewodniczący
2. Piotr Kowalik  – z-ca   przewodniczącego
3. Jan Głusiak – członek
4. Tadeusz Litwiak  – członek
5. Eugeniusz Paściak – członek

 

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

1. Józef Jasiurka– przewodniczący
2. Krzysztof Sandrzyk – z-ca   przewodniczącego
3. Eugeniusz Paściak – członek
4. Krzysztof Pieronek – członek
5. Józef Pakos – członek

 

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA, SPORTU I OPIEKI SPOŁECZNEJ

1. Grażyna Karlak – przewodnicząca
2. Krzysztof Pieronek – z-ca przewodniczącej
3. Eugeniusz Moniak – członek
4. Wilma Zubrzycka – członek
5. Józef Machaj – członek
6. Krzysztof Sandrzyk– członek
7. Tadeusz Litwiak – członek

 

KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO I FINANSÓW

1. Jan Głusiak  – przewodniczący
2. Józef Jasiurka – z-ca przewodniczącego
3. Grażyna Karlak – członek
4. Jan Balcerzak – członek
5. Józef Machaj – członek
6. Piotr Kowalik – członek
7. Marek Gróbarczyk – członek