sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Nowe zasady segregacji odpadów

smieci nowe miniOd stycznia 2019 roku nastąpi zmiana w zasadach segregacji odpadów. Metale będą zbierane razem z tworzywami sztucznymi i opakowaniami wielomateriałowymi do pojemników bądź worków koloru żółtego z napisem „Metale i tworzywa sztuczne”.

 

 

Odpady powinny być zbierane w sposób następujący:

smieci nowe

Odpady, które nie podlegają segregacji umieszczamy w pojemnikach na odpady zmieszane. Zabrania się umieszczania w nich odpadów selektywnie zbieranych oraz śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, żużlu, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów oraz innych odpadów niebezpiecznych.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Jabłonka pok. 113 (tel. kontaktowy: 18 26 111 32).