sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Informacja dla Rolników

akcyzaWójt Gminy Jabłonka informuje, że w związku ze zmianą ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z dnia 22 lutego 2019 r. (Dz.U. z 2019 poz. 428) został wydłużony termin składania wniosków przez producentów rolnych ubiegających się o zwrot pieniędzy wydanych na olej napędowy użyty do produkcji rolnej do 31 marca 2019 roku.

W dniach od 1 luty 2019 r. do 1 kwietnia 2019r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za okres od 1 sierpnia 2018r. do 31 stycznia 2019 r. Ponadto ustawą z dnia 9 listopada 2018 roku wprowadzono zmiany dotyczące zwrotu podatku akcyzowego: zwiększono limit zużywanego oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych z 86 do 100 l, a także wprowadzono limit zużycia oleju napędowego do 1 dużej jednostki przeliczeniowej (DJP) bydła. Limit ten wyniesie 30 l na 1 DJP.

W przypadku ubiegania się przez rolnika o zwrot podatku w odniesieniu do bydła: producent rolny zobowiązany jest do przedłożenia dokumentu wydanego przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierającego informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek z uwzględnieniem wartości współczynników (zawartych w załączniku do ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz. U. z 2018 poz. 2247)

Wnioski można pobierać w Urzędzie Gminy, pokój nr 6 lub ze strony internetowej urzędu. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Jabłonka pokój nr 112 lub pod nr telefonu 18 26 111 36 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Ponadto prosimy na wniosku o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze podanie numeru rachunku bankowego, na który zostanie dokonany zwrot podatku!!!

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego (.pdf)