sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Projekt „Kierunek Kariera” i „Kierunek Kariera Zawodowa” doradztwo zawodowe i szkolenia dla osób pracujących!

kierunek karieraChcesz nauczyć się języka? Skończyć kurs prawa jazdy? Zdobyć nowe umiejętności? Jeśli tak, to mamy dla Ciebie propozycję.

Wójt Gminy Jabłonka zaprasza mieszkańców Gminy Jabłonka na spotkanie dotyczące projektu „Kierunek Kariera” i „Kierunek Kariera Zawodowa” doradztwo zawodowe i szkolenia dla osób pracujących!

Spotkanie odbędzie się w dniu 26.09.2019 r. o godzinie 16:00 w budynku Orawskiego Centrum Kultury.

Głównym celem projektu jest podnoszenie kompetencji językowych, cyfrowych i zawodowych . Z kolei dla osób powracających z zagranicy, pozostających bez pracy jest projekt „Nowy Start w Małopolsce”, w którym oprócz Bilansu Kariery można uzyskać pomoc w znalezieniu dofinansowania na dalszy rozwój, zatrudnienie i osiedlenie się na stałe w Małopolsce.

Kto może otrzymać dofinansowanie szkolenia lub kursu?

  • Musisz być dorosły (nie ma górnej granicy wieku) i pracować,
  • Musisz też być związany z Małopolską (przez miejsce zamieszkania, pracy lub nauki),
  • Dodatkowo, jeśli masz mniej niż 50 lat, Twoje wykształcenie nie może obejmować więcej niż zdaną maturę,
  • Osoby z niepełnosprawnościami w wieku do 65 roku życia mogą uczestniczyć w Projekcie Kierunek Kariera niezależnie od statusu na rynku pracy i wykształcenia.

Kim jest osoba pracująca?

Jeżeli:

  • jesteś zatrudniony na umowę o pracę, umowę-zlecenie, umowę o dzieło, na podstawie powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub
  • prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniasz pracowników lub
  • jesteś rolnikiem,

To jesteś osobą pracującą.