Ćwiczenia „Małopolska 2019”

cwiczenia malopolska 2019W dniach od 07 do 09 października 2019 r. na terenie gminy Jabłonka odbywają się ćwiczenia pod kryptonimem „Małopolska 2019”.

W związku z prowadzonymi ćwiczeniami Wójt Gminy Jabłonka uruchomił Stały Dyżur, Stanowisko Kierowania oraz Punkt kontaktowy HNS.

 

W ramach odbywających się ćwiczeń na terenie gminy Jabłonka miały miejsce dwa epizody.

cwiczenia malopolska 2019 2Pierwszy epizod dotyczył zatrzymania w dniu 07 października 2019 r. na granicy państwa w miejscowości Chyżne busa, w którym znajdowały się poszukiwane osoby zbiegłe z Zakładu Karnego. Tu pole do działania miała Służba Więzienna oraz Straż Graniczna Placówki w Zakopanem.

Natomiast drugi epizod miał miejsce w dniu 8 października 2019 r., kiedy to do urzędu gminy w Jabłonce o godzinie 9.00 wtargnął nieznany napastnik i wziął trzy osoby jako zakładników. W wyniku podjętych negocjacji dwóch zakładników zostało uwolnionych a trzeciemu zakładnikowi udało się zbiec w trakcie opuszczania budynku. Napastnik został obezwładniony przez oddział antyterrorystyczny. Tu w ćwiczeniach brali udział: pracownicy urzędu gminy oraz jednostek podległych, Komenda Powiatowa Policji w Nowym Targu, Komisariat Policji w Jabłonce, OSP Jabłonka, oraz Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji (SPKP) w Krakowie.
Wójt Gminy dziękuje wszystkim osobom biorącym czynny udział w ćwiczeniach a za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Podziękowania kierowane są również do przedstawicieli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Oddziału Spraw Obronnych za merytoryczne przygotowanie i wskazówki podczas odpraw i szkoleń.

foto. Łukasz Sowiński