sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Budżet na rok 2022 przyjęty

budzet 2022Podczas XLIII sesji w dniu 29 grudnia 2021 r. Rada Gminy Jabłonka przyjęła Uchwałę Budżetową na rok 2022. Podczas dyskusji radni na ręce Wójta Antoniego Karlaka złożyli podziękowania za realizację zadań w trudnym roku 2021. Po odczytaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów, radni jednogłośnie przyjęli uchwałę budżetową. Na zakończenie Wójt podziękował radnym, sołtysom, pracownikom i mieszkańcom za współpracę i zrozumienie oraz wszystkim złożył życzenia noworoczne. W trakcie trwania sesji zakolędowały dzieci z zespołu „Małolipnicanie".