sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Zmiana terminu zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytych opon na dzień 8 czerwca 2022 r. w miejscowości Chyżne

wazny komunikatW związku z tym, że mieszkańcy miejscowości Chyżne nie dostosowali się do wyznaczonego terminu zbiórki na dzień 30 czerwca 2022 r. i rozpoczęli już miesiąc wcześniej wywożenie odpadów zlecono firmie wcześniejsze uprzątnięcie terenu. Wśród odpadów znajdują się również elektroodpady, które są niebezpieczne dla środowiska, wydzielają toksyczne substancje, przenikające do gleby, wody i powietrza dlatego nie można było zostawić je do dnia 30 czerwca. Dodatkowo miejsce zbiórki znajduje się w centrum wsi i przy drodze międzynarodowej więc również ze względów estetycznych odpady nie mogą zalegać przez tak długi czas i należy je uprzątnąć.

Wobec powyższego odpady wielkogabarytowe i zużyte opony złożone po terminie 8 czerwca 2022 r. traktowane będą jako nielegalne i właściciel odpadów zobowiązany będzie do ich usunięcia.