sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Gminne obchody Dnia Nauczyciela

dzien nauczyciela 2022 211 października 2022 roku w Orawskim Centrum Kultury odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Zebranym dyrektorom oraz nauczycielom Wójt Gminy Jabłonka Pan Antoni Karlak złożył życzenia wytrwałości w dydaktycznej i wychowawczej pracy. Podziękował jednocześnie za trud jaki podejmowali w czasie pandemii oraz kryzysie wywołanym wojną w Ukrainie.

Nauczyciele i dyrektorzy, którzy wyróżnili się w pracy dydaktyczno-wychowawczej otrzymali nagrody Wójta Gminy, które wspólnie wręczyli z Panią Dyrektor Centrum Usług Wspólnych Bernadetą Plaszczak. Dzień Edukacji Narodowej w naszej Gminie świętowali również zaproszeni goście:

Przedstawiciel Delegatury Kuratorium Oświaty w Nowym Targu Pani Marzena Bąk, Zastępca Wójta Pan Bolesław Wójcik, Sekretarz Gminy Artur Górka, Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia, Sportu i Opieki Społecznej Pani Grażyna Karlak, Dyrektor Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce Pani Katarzyna Lasak, Dyrektor Branżowej Szkoły Wielozawodowej im. św. .Jana Pawła II Pani Grażyna Pilch, Dyrektor Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Jabłonce Pani Katarzyna Zachwieja, Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Jabłonce Pani Beata Włodek.

Jak co roku przybyli również nauczyciele emeryci.

Uroczystość uświetnił koncert w wykonaniu uczniów i nauczycieli Orawskiej Samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Jabłonce oraz koncert Pani Magdaleny Szlachty z Lipnicy Małej.