sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

1. NAZWA PROCESU

    Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.

 

2. PODSTAWA PRAWNA

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r Nr 8,  poz. 60 ze zm.)
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.sierpnia 2005r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U.Nr 165, poz.1374 z późn.zm.)
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.z 2006r Nr 225,  poz. 1635) 

 

3. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

    Urząd Gminy Jabłonka, 34-480 Jabłonka, ul. 3-go Maja 1 

    Referat Księgowości Podatkowej

    Nr pokoju

        pok. 104, I piętro, na prawo od schodów

    Nr telefonu

        018 26 111 34

 

4. OPŁATY

Za wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 21zł.
 
Opłaty skarbowej należy dokonać gotówką w kasie Urzędu Gminy /pok. 105, I piętro, na prawo od schodów/, lub przelewem bankowym na konto:

    Urząd Gminy w Jabłonce
    BS Jabłonka Nr 80 87980002-0000 0000 0026 0003

dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku o wydanie zaświadczenia.

 

5. WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o wydanie zaświadczenia do pobrania w pok. 6

lub w postaci elektronicznej poniżej

Wniosek o wydanie zaświadczenia (PDF)

Wniosek o wydanie zaświadczenia (Word)

Wniosek o wydanie zaświadczenia (OpenDocument)

 

6. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

Referat przyjmuje interesantów

  • poniedziałek w godzinach od 8:00 do 16:00
  • wtorek-piątek w godzinach od 7:30 - 15:30