sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Wzory druków podatkowych

Wzory druków podatkowych

Miejsce składania i załatwiania spraw: pokój 112, I piętro

Uchwała nr LV/392/2022 w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości

 

Wzory informacji i deklaracji podatkowych dla których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 roku dostępne są na stronie Ministerstwa Finansów

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/

Informujemy, że od 1 lipca 2019 roku informacje i deklaracje podatkowe dla których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 roku mogą być przesyłane do Urzędu z wykorzystaniem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (e PUAP)

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/podatki-oplaty-cla/podatki/-in-1-realizacja-obowiazku-podatkowego-w-podatku-od-nieruchomosci

Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/podatki-oplaty-cla/podatki/dn-1-realizacja-obowiazku-podatkowego-w-podatku-od-nieruchomosci

Informacja w sprawie podatku rolnego https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/podatki-oplaty-cla/podatki/ir-1-realizacja-obowiazku-podatkowego-w-podatku-rolnym

Deklaracja w sprawie podatku rolnego https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/podatki-oplaty-cla/podatki/dr-1-realizacja-obowiazku-podatkowego-w-podatku-rolnym

Informacja w sprawie podatku leśnego https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/podatki-oplaty-cla/podatki/il-1-realizacja-obowiazku-podatkowego-w-podatku-lesnym

Deklaracja w sprawie podatku leśnego 

 

Wzory informacji i deklaracji podatkowych dla których obowiązek podatkowy powstał przed 1 lipca 2019 roku

Deklaracja  na podatek od nieruchomości (Wniosek.pdf)

Deklaracja na podatek leśny (Wniosek.pdf)

Deklaracja na podatek rolny (Wniosek.pdf)

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (Wniosek.pdf)

Informacja w sprawie podatku leśnego (Wniosek.pdf)

Informacja w sprawie podatku rolnego (Wniosek.pdf)

 Miejsce składania i załatwiania spraw: pokój 104, I piętro

Deklaracja na podatek od środków transportowych (Deklaracja.pdf ) (Załącznik DT-1A.pdf)

Uchwała nr LV/394/2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Jabłonka