sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Nabór na wolne stanowisko pracy - podinspektor w Zakładzie Usług Komunalnych - wyniki naboru

Nabór na wolne stanowisko pracy - Podinspektor

w Zakładzie Usług Komunalnych- wyniki naboru.

 

Stanowisko- Podinspektor w Zakładzie Usług Komunalnych

 

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Monika Janowiak.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Monika Janowiak spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Podinspektor w Zakładzie Usług Komunalnych. Przeprowadzony egzamin pisemny jak i rozmowa kwalifikacyjna wykazały  dobrą znajomość zagadnień z zakresu działalności Zakładu Usług Komunalnych w Jabłonce oraz zagadnień  wymaganych na danym stanowisku. Wysoko została oceniona kultura osobista i komunikatywność kandydatki.

                              

 

Kierownik

Zakładu Usług Komunalnych

w Jabłonce

 

mgr inż. Piotr Pukowski