sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Nabór na wolne stanowisko pracy - robotnik gospodarczy w Zakładzie Usług Komunalnych - wyniki naboru

Nabór na dwa wolne stanowiska pracy - Robotnik gospodarczy

w Zakładzie Usług Komunalnych- wyniki naboru.

 

Stanowisko- Robotnik Gospodarczy w Zakładzie Usług Komunalnych

 

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Stanisław Madziar.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Stanisław Madziar spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko robotnik gospodarczy. Rozmowa kwalifikacyjna wykazała  dobrą znajomość zagadnień z zakresu działalności Zakładu Usług Komunalnych w Jabłonce i zagadnień wymaganych na danym stanowisku.

                              

 

Kierownik

Zakładu Usług Komunalnych

w Jabłonce

 

mgr inż. Piotr Pukowski