sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Nabór na wolne stanowisko pracy - stanowisko ds. ewidencji dochodów budżetowych - wyniki naboru

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

 Podinspektor ds. ewidencji dochodów budżetowych

  

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Paulina Kowalik.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Paulina Kowalik spełniła wszystkie wymagania formalne określone  w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Podinspektora ds. ewidencji dochodów budżetowych. Kandydatka w wyniku przeprowadzonej selekcji końcowej otrzymała największą liczbę punktów. Przeprowadzony egzamin pisemny, jak i rozmowa wykazały dobrą znajomość zagadnień wymaganych w naborze.

 

 

Jabłonka, dnia 02 sierpnia 2018 r.