sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Nabór na wolne stanowisko pracy - stanowisko ds. pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych - wyniki naboru

  

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

 

Stanowisko ds. pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych

 

 

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Anna Tomala.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

 

Pani Anna Tomala spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Podinspektora ds. pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych. Kandydatka w wyniku przeprowadzonej selekcji końcowej otrzymała wysoką ocenę merytoryczną. Przeprowadzony egzamin pisemny, jak i rozmowa wykazały dobrą znajomość zagadnień wymaganych w naborze.

 

 

 

Jabłonka, dnia 28 listopada 2018 r.