sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

Nabór na wolne stanowisko pracy - Konserwator oczyszczalni ścieków w Zakładzie Usług Komunalnych - wyniki naboru

Jabłonka, dnia 29 maja 2019 roku

 

  

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

 Konserwator oczyszczalni ścieków

w Zakładzie Usług Komunalnych w Jabłonce

  

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Robert Kowalczyk.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Robert Kowalczyk spełnił wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Konserwator oczyszczalni ścieków w Zakładzie Usług Komunalnych w Jabłonce. Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna wykazała dobrą znajomość zagadnień wymaganych w naborze.

 

 

Kierownik

Zakładu Usług Komunalnych

 

mgr inż. Piotr Pukowski