sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH


Harmonogram odbioru odpadów segregowanych i niesegregowanych (zmieszanych):

Jabłonka

Chyżne

Lipnica Mała

Orawka

Podwilk

Zubrzyca Dolna

Zubrzyca Górna

Pozostałe odpady typu: odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble, zużyte opony odbierane będą bezpośrednio od właścicieli nieruchomości co najmniej raz w roku. Termin odbioru zostanie ogłoszony.

W dniu wyznaczonym do odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem, właściciele nieruchomości winni wystawiać odpady komunalne do godz. 700

W przypadku nie odebrania odpadów wyznaczonym dniu należy niezwłocznie zawiadomić Urząd Gminy telefonicznie 18 26 111 32 lub osobiście.