sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK):

  • Jabłonka, ul. Babiogórska 51 - teren oczyszczalni ścieków Zubrzyca Dolna
  • Podwilk 66B - teren oczyszczalni ścieków

Zgodnie z prowadzonym rejestrem działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzonym przez Wójta Gminy Jabłonka, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny na terenie Gminy Jabłonka odbierają również:

  1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o., os. Rzeka 133, 34-451 Tylmanowa
  2. FCC Polska, Sp. z o.o. w Zabrzu, ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze
  3. FCC Podhale Sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 115, 34-400 Nowy Targ
  4. Import - DANSTRAM – Eksport Handel, Transport, Spedycja Stanisław Strama ul. Zamoyskiego 13A, 34-500 Zakopane
  5. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk Wola Jachowa 94A, 26-008 Górno

Ponadto zgodnie z art. 37 ust. 1-3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1622) dystrybutor sprzętu elektrycznego i elektronicznego obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany, a zgodnie art. 40 ust. 1 w/w ustawy również prowadzący punkt serwisowy jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu, w przypadku gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub gdy właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna.