sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ GMINĘ JABŁONKA POZIOMACH RECYKLINGU

INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ GMINĘ JABŁONKA POZIOMACH RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI ORAZ OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI PRZEKAZANYCH DO SKŁADOWANIA

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Wójt Gminy Jabłonka informuje:

2023 ROK- KOREKTA

- osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 0 %

- osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych: 41,65 %,

- osiągnięty poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych: 9,61% 

2022 ROK- KOREKTA

- osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 0 %

- osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych: 24,32 %,

- osiągnięty poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych: 16,15%

2021 ROK

- osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 24 %

- osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych: 28 %,

- osiągnięty poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych: 23%

2020 ROK

- osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: TR=3 % (I półrocze)

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła Ppmts = 41 %,

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: Pbr = 100 %.

2019 ROK

- osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: TR=10 %

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła Ppmts = 29 %,

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: Pbr = 100 %.

 

2018 ROK

- osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: TR=12 %

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła Ppmts = 27 %,

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: Pbr = 100 %.

 

2017 ROK

- osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: TR=4,71 %

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła Ppmts = 23,23 %,

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: Pbr = 95,16%:

 

2016 ROK - KORKETA

- osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji  kierowanych do składowania: TR=0%

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła Ppmts = 21,2%,

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: Pbr = 100%:

 

2015 ROK

- osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji  kierowanych do składowania: TR=0%

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła Ppmts = 22,98%,

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: Pbr = 0%

(odpady o kodzie 17 06 04 odebrane od mieszkańców mają czasowo sposób zagospodarowania R13 – docelowo R12)

 

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.), Wójt Gminy Jabłonka informuje:

2014 ROK

- osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: TR=0%


- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła Ppmts= 26,89%,

- osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: PBR = 100%

 

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.), Wójt Gminy Jabłonka informuje:

2013 ROK

-osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: TR=0,04%

-osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła Ppmts= 16,4%,

-osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: PBR = 100%

 

2012 ROK

-osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: TR=0%

-osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła Ppmts= 6,4%,

-osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych PBR = 0% (w 2012r. nie było żadnych zgłoszeń do odebrania tego rodzaju odpadów)