sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

RINT.271.1.7.2020 Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie dobudowy kanalizacji w miejscowości Lipnica Mała – Rola Adamczykowa w 2020r. – I ETAP".

RINT.271.1.7.2020  Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na "Wykonanie dobudowy kanalizacji w miejscowości Lipnica Mała – Rola Adamczykowa w 2020r. – I ETAP"

INFORMACJA

PONIŻEJ  ZAMIESZCZAMY LINK DO TRANSMISJI ONLINE- OTWARCIE OFERT W PRZETARGU:

"Wykonanie dobudowy kanalizacji w miejscowości Lipnica Mała – Rola Adamczykowa w 2020r. – I ETAP"

Otwarcie ofert 17.06.2020  godzina 12.05

 

W ocenie UZP transmisja on-line z otwarcia ofert w zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego w sposób wystarczający realizuje zasadę o której mowa w art. 86  ust. 2 Pzp.

Źródło: https://www.uzp.gov.pl