sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

RINT.271.1.8.2020 Ogłoszenie o zamówieniu pn "Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych"

RINT.271.1.8.2020 Ogłoszenie o zamówieniu pn "Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych"

 

INFORMACJA

PONIŻEJ  ZAMIESZCZAMY LINK DO TRANSMISJI ONLINE- OTWARCIE OFERT W PRZETARGU:

"Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych"

Otwarcie ofert 06.07.2020  godzina 12.05

 

W ocenie UZP transmisja on-line z otwarcia ofert w zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego w sposób wystarczający realizuje zasadę o której mowa w art. 86  ust. 2 Pzp.

Źródło: https://www.uzp.gov.pl