sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

RINT.271.1.11.2020 Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę 40 nowych komputerów przenośnych (laptopów) dla uczniów szkół na terenie Gminy Jabłonka, w ramach realizacji projektu pn.: Zdalna Szkoła+".

zdalna szkola logo 

RINT.271.1.11.2020 Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę 40 nowych komputerów przenośnych (laptopów) dla uczniów szkół na terenie Gminy Jabłonka, w ramach realizacji projektu pn.: Zdalna Szkoła+"

INFORMACJA

PONIŻEJ  ZAMIESZCZAMY LINK DO TRANSMISJI ONLINE- OTWARCIE OFERT W PRZETARGU:

"Dostawę 40 nowych komputerów przenośnych (laptopów) dla uczniów szkół na terenie Gminy Jabłonka, w ramach realizacji projektu pn.: Zdalna Szkoła+"

Otwarcie ofert 22.07.2020  godzina 12.05

 

W ocenie UZP transmisja on-line z otwarcia ofert w zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego w sposób wystarczający realizuje zasadę o której mowa w art. 86  ust. 2 Pzp.

Źródło: https://www.uzp.gov.pl