sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

RINT.271.1.13.2020 Ogłoszenie o zamówieniu pn "Budowa chodnika w ciągu DW 957 W m. Jabłonka (ul. Podhalańska) wraz z oświetleniem, kanalizacją deszczową oraz zatoką przystankową w m. Jabłonka odc. ref. 110 w km 0+055,00 – 0+841,60 o dł. ok. 800mb"

RINT.271.1.13.2020 Ogłoszenie o zamówieniu pn "Budowa chodnika w ciągu DW 957 W m. Jabłonka (ul. Podhalańska) wraz z oświetleniem, kanalizacją deszczową oraz zatoką przystankową w m. Jabłonka odc. ref. 110 w km 0+055,00 – 0+841,60 o dł. ok. 800mb"

 

 

INFORMACJA

PONIŻEJ  ZAMIESZCZAMY LINK DO TRANSMISJI ONLINE- OTWARCIE OFERT W PRZETARGU:

"Budowa chodnika w ciągu DW 957 W m. Jabłonka (ul. Podhalańska) wraz z oświetleniem, kanalizacją deszczową oraz zatoką przystankową w m. Jabłonka odc. ref. 110 w km 0+055,00 – 0+841,60 o dł. ok. 800mb"

Otwarcie ofert 31.07.2020  godzina 12.05

 

W ocenie UZP transmisja on-line z otwarcia ofert w zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego w sposób wystarczający realizuje zasadę o której mowa w art. 86  ust. 2 Pzp.

Źródło: https://www.uzp.gov.pl