2012

Dokumenty Finansowe - 2012

 

Uchwała nr S.O XII/426/44/11 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.pdf

Uchwała nr S.O XII/421/44/11 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.pdf

Uchwała nr S.O XII/429-1/44/11 Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie.pdf

Program Współpracy Transgranicznej
1. Budowa Kanalizacji Sanitarnej w Podwilku.
2. Budowa Kanalizacji Sanitarnej w Chyżnem i Oczysczalni Ścieków.

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Orawka i Podwilk oraz osiedla Marchewki we wsi Orawka wraz z podłączeniem do sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jabłonka"

Opinia RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu i pożyczki zaciąganych przez Gminę Jabłonka.pdf

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jabłonka za rok 2012 

2012_OPINIA_RIO_planowana_kwota_dlugu_i_finansowanie_deficytu.pdf
2012_Rb-27s_KW_I.pdf
2012_Rb-28s_KW_I.pdf
2012_Rb-NDS_KW_I.pdf
2012_Rb-N_KW_I.pdf
2012_Rb-Z_KW_I.pdf
2012_UCHWALA_BUDZETOWA.pdf

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jabłonka za rok 2012
Załacznik 1
Załacznik 2
Załacznik 3
Załacznik 4
Załacznik 5
Załacznik 6

2012_Wieloletnia_Prognoza_Finansowa.pdf

2012_Rb-27s_KW_II.pdf
2012_Rb-28s_KW_II.pdf
2012_Rb-NDS_KW_II.pdf
2012_Rb-N_KW_II.pdf
2012_Rb-Z_KW_II.pdf

2012_Rb-27s_KW_III.pdf
2012_Rb-28s_KW_III.pdf
2012_Rb-NDS_KW_III.pdf
2012_Rb-N_KW_III.pdf
2012_Rb-Z_KW_III.pdf 

2012_Rb-27S_KW_IV.pdf
2012_Rb-28S_KW_IV.pdf
2012_Rb-NDS_KW_IV.pdf
2012_Rb-N_KW_IV.pdf
2012_Rb-Z_KW_IV.pdf

informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Jabłonka za rok 2012 wg stanu na dzień 31.12.2012r.

Opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Jabłonka za rok 2012 wraz z informacją o stanie mienia Gminy