sekretariat@jablonka.pl

+48 18 26 111 00

+48 18 26 524 68

Nasze Partnerskie Samorządy

Nasze Miejscowości

2013

2013_Rb-27S_KW_I.pdf
2013_Rb-28S_KW_I.pdf
2013_Rb-NDS_KW_I.pdf
2013_Rb-N_KW_I.pdf
2013_Rb-Z_KW_I.pdf

2013_Rb-27S_KW_II.pdf
2013_Rb-28S_KW_II.pdf
2013_Rb-NDS_KW_II.pdf
2013_Rb-N_KW_II.pdf
2013_Rb-Z_KW_II.pdf

2013_Rb-27S_KW_III.pdf
2013_Rb-28S_KW_III.pdf
2013_Rb-NDS_KW_III.pdf
2013_Rb-N_KW_III.pdf
2013_Rb-Z_KW_III.pdf

2013_Rb-27S_KW_IV.pdf
2013_Rb-28S_KW_IV.pdf
2013_Rb-NDS_KW_IV.pdf
2013_Rb-N_KW_IV.pdf
2013_Rb-Z_KW_IV.pdf

2013_Rb-UZ_KW_IV.pdf 

Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Jabłonka

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonk

Załacznik 1
Załacznik 2
Załacznik 3
Załacznik 4
Załacznik 5
Załacznik 6

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w Uchwale Budżetowej Gminy Jabłonka na 2013 rok. (04.02.2013)

Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Jabłonka. (04.02.2013)

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego

Opinia do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jabłonka.

Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Gminy Jabłonka na 2013r.
Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonka
Zaciągnięcie kredytu długotermonowego


Nadanie Numeru Identyfikacji podatkowej
Zaświadczenie o numerze indentyfikacyjnym REGON

Możliwość spłaty kredytu zaciągniętego przez Gminę Jabłonka

Opinia o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jabłonka za pierwsze półrocze 2013 roku

Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Jabłonka.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jabłonka.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jabłonka za pierwsze półrocze 2013 roku

Opinia o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Jabłonka za rok 2013 wraz z informacją o stanie mienia Gminy
Opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Jabłonka
Informacja opisowa do sprawozdania finansowego za rok 2013
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jabłonka za rok 2013